Sau khi tìm hiểu và thử dùng Jekyll mình thấy nó khá hay và phù hợp với mình, vì vậy mình quyết định chuyển dữ liệu từ Blog cũ của mình (Blogger) sang Blog mới, sử dụng Jekyll . Dưới đây là phương pháp mình áp dụng.

Các mục cần chuẩn bị:

  • Jekyll trên Windows (Mình chưa làm trực tiếp trên Github nên không rõ làm như thế nào), xem hướng dẫn cài đặt tại đây

  • Máy tính phải có kết nối Internet

#1. Xuất dữ liệu từ Blogger

Đăng nhập vào Blogger ❯ Chọn Blog muốn xuất dữ liệu ❯ Settingother. Sau đó chọn Back up content

Chuyển dữ liệu bài viết từ Blgoger sang Jekyll <>

File nhận được sẽ có tên giống như blog-10-09-2016.xml. Copy file này vào thư mục gốc của Jekyll

#2. Cài đặt Plugin jekyll-import

  1. Bạn nên xem thêm cách cài đặt Plugin tại đây

  2. Cài đặt

  • Mở file gemfile trog thư mục gốc của Blog, thêm dòng:
gem 'jekyll-import' 
  • Mở file _config.yml trong thư mục gốc của Blog, thêm dòng - jekyll-import vào vị trí như dưới:
gems: - jekyll-archives - jekyll-import 
  • Mở command promp (CMD), dùng lệnh để truy cập vào thư mục gốc của Blog. Sau đó chạy lệnh sau:
gem install jekyll-import 

Tiếp tục chạy lệnh:

jekyll import blogger --source ./blog-10-09-2016.xml 

Trong đó blog-10-09-2016.xml là tên file nhận được sau khi xuất dữ liệu từ Blogger (#1).

Sau khi làm các bước trên, truy cập vào thư mục _posts của Blog Jekyll, ta sẽ thấy tất cả các bài viết từ Blogger đã được chuyển vào thư mục này, những file này có đuôi mở rộng là .html

3. Kết luận

Như vậy là ta đã chuyển toàn bộ dữ liệu bài viết từ Blogger sang Jekyll. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải chỉnh lại các bài viết cho phù hợp với lại cấu trúc và CSS của jekyll. Bây giờ ta cũng không cần plugin jekyll-import nữa, nên bạn có thể gỡ bỏ chúng bằng cách xóa các dòng vừa thêm vào trong file gemfile_config.yml. Chúc các bạn thành công.