Home Công nghệCông nghệ File ASAX là gì?

File ASAX là gì?

by Administrator

Bài viết này mô tả file ASAX là gì và cách mở file này trong Windows.

File ASAX là gì?

Một file có phần mở rộng file ASAX là file ứng dụng máy chủ ASP.NET.

File ASAX phổ biến nhất là Global.asax (còn gọi là file ứng dụng ASP.NET) được sử dụng để xử lý một số chức năng nhất định như khi ứng dụng khởi động hoặc tắt. Một ứng dụng web chỉ có thể có một trong các file ASAX này và việc đưa nó vào ứng dụng là hoàn toàn tùy chọn.

Bên dưới phần sau đây là một số thông tin bổ sung về các file ASAX.

File ASAX là gì?

File ASAX trong Windows 10

Cách mở file ASAX

Phần mềm Visual Studio của Microsoft có thể mở các file ASAX.

Vì đây chỉ là những file văn bản chứa code nên bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào để mở chúng. Windows có ứng dụng Notepad được tích hợp sẵn trong hệ điều hành có thể mở file, nhưng các trình soạn thảo văn bản của bên thứ ba cũng có thể như Notepad++ miễn phí.

Các file ASAX không nhằm mục đích xem hoặc mở bằng trình duyệt web. Nếu bạn đã tải xuống file ASAX và mong đợi file đó chứa thông tin (như tài liệu hoặc dữ liệu đã lưu khác), thì có thể trang web đã xảy ra lỗi và thay vì tạo ra thông tin có thể sử dụng được thì trang web lại cung cấp file này.

Nếu điều này xảy ra, bạn có thể đổi tên phần mở rộng file từ .ASAX thành phần mở rộng mà đáng lẽ file phải được lưu. Ví dụ, giả sử bạn đang cố tải xuống bảng sao kê ngân hàng ở định dạng PDF nhưng thay vào đó bạn nhận được file ASAX; chỉ cần đổi tên file từ .ASAX thành .PDF để bạn có thể mở file đó trong trình đọc PDF như dự định.

Lưu ý: Thông thường, bạn không thể thay đổi phần mở rộng của file như thế này và mong file mới hoạt động bình thường. Để làm được điều đó, bạn cần một công cụ chuyển đổi file. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vấn đề chỉ nằm ở chỗ phần mở rộng file được đặt tên không phù hợp, vì vậy việc đổi tên nó thành phần mở rộng phù hợp sẽ có tác dụng.

Thông tin thêm về file Global.asax

File Global.asax nằm trong thư mục gốc của ứng dụng ASP.NET và không thể tải xuống hoặc xem bởi bất kỳ yêu cầu nào ngoại trừ những yêu cầu bắt nguồn từ phía máy chủ. Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm xem hoặc tải xuống file ASAX cụ thể này đều bị chặn theo mặc định.

Bạn có thể đọc thêm về mục đích sử dụng file Global.asax tại DotNetCurry.com. Trang web đó giải thích cách sử dụng file Global.asax và đưa ra một file mẫu để bạn có thể xem thông tin trong file được cấu trúc như thế nào. Một nguồn tốt khác về mục đích của file Global.asax là thread Stack Overflow này.

Cách chuyển đổi file ASAX

File ASAX cần duy trì chức năng như file ASP.NET không nên chuyển đổi sang bất kỳ định dạng nào khác. Làm như vậy có nghĩa là ứng dụng không thể tìm thấy file và do đó không thể sử dụng file đó như bình thường.

 

Related Posts

Leave a Comment