Tạo phân trang bài viết cũ hơn, mới hơn trong trang bài viết Jekyll

Tạo phân trang bài viết cũ hơn, mới hơn trong trang bài viết Jekyll

Việc thêm nút điều hướng bài viết mới hơn và bài viết cũ hơn ở...
Hướng dẫn cài đặt Gem trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Gem trên Windows

Jekyll có một hệ thống plugin cho phép bạn tuỳ chỉnh để tạo ra nội...
Hướng dẫn cài đặt custom domain cho Github page

Hướng dẫn cài đặt custom domain cho Github page

Bạn đã xây dựng được một trang Github với Jekyll, việc tiếp theo bạn muốn...
Tạo trang Lưu trữ (Archive), Danh mục (Category), Thẻ (Tag) cho Jekyll

Tạo trang Lưu trữ (Archive), Danh mục (Category), Thẻ (Tag) cho Jekyll

Sau khi đã viết được một số bài cho Blog thì bạn nên có các...
Thêm ảnh thumbnail cho bài viết Jekyll

Thêm ảnh thumbnail cho bài viết Jekyll

Với theme Minima mặc định, trên trang chủ chỉ cho hiển thị danh sách và...
Hiển thị Liquid code trong bài viết Jekyll

Hiển thị Liquid code trong bài viết Jekyll

Khi bạn muốn trình bày một bài viết mà có mã Liquid code trong đó,...
Thủ thuật khi viết bài trong Jekyll

Thủ thuật khi viết bài trong Jekyll

Lần đầu tiên viết bài sử dụng ngôn ngữ Markdown nên cũng gặp rất nhiều...
Tùy biến giao diện Minima mặc định của Jekyll

Tùy biến giao diện Minima mặc định của Jekyll

Sau khi cài đặt Jekyll, mặc định ta sẽ được sử dụng giao diện Minima...
Canh giữa hình ảnh trong bài viết Jekyll

Canh giữa hình ảnh trong bài viết Jekyll

Mặc định Markdown không hỗ trợ để canh giữa cho hình ảnh trong bài viết....