210 là gì?

210 là gì?

Trong tình yêu 210 có nghĩa là muốn yêu em/anh.